Easy Language Center

Oferujemy profesjonalne tłumaczenia - zwykłe i specjalistyczne z języków:

angielskiego, francuskiego, niemieckiego, czeskiego, chorwackiego, rosyjskiego

a także hiszpańskiego, włoskiego i portugalskiego oraz japońskiego i innych

 

Regulamin współpracy

Warunki ogólne

1. Biuro Tłumaczeń ELC wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz z przyjętymi dobrymi praktykami.
1.1. Wszystkie tłumaczenia są wykonywane przez ELC wyłącznie po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia zlecenia w formie pisemnego zamówienia na daną usługę.
1.2. ELC przyjmuje zamówienia pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą, lub dostarczone osobiście.
1.3. Brak pisemnego zamówienia zwalnia ELC z obowiązku wykonania usługi.

Poufność

2. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.), wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

3. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń zwykłych jest określona (umową lub zamówieniem) liczba znaków ze spacjami na stronie. Przeważnie jedna strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami. Chyba, że zostanie to inaczej ustalone z Klientem.
3.1. Podstawą rozliczenia z Klientem jest liczba stron w gotowym tłumaczeniu. Liczba stron tłumaczenia jest zaokrąglana do pełnej strony.
3.2. Obliczanie liczby stron tłumaczenia:
a) MS Word: za pomocą funkcji "Statystyka wyrazów”;
b) MS Excel i PowerPoint: zawartość jest przenoszona i liczona w MS Word;
c) inne formaty: według indywidualnych ustaleń;
3.3. Tryb zwykły obejmuje trzy dni robocze, a tryb ekspresowy obejmuje 24 godziny od daty otrzymania zleconego materiału do tłumaczenia przez ELC.
3.4. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji, które wymaga dodatkowej korekty.
3.5. Jeśli Klient wstrzyma realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za rzeczywiście wykonaną  pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez ELC w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.
3.6. Reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w ciągu 2 dni roboczych od daty wykonania tłumaczenia przez ELC. Okres rozpatrzenia reklamacji - do 14 dni roboczych.

Na życzenie Klienta zachowujemy układ graficzny oryginału. Wycena tej usługi jest uzależniona od formatu dokumentu źródłowego.

Gotowe tłumaczenia dostarczamy Klientowi w zależności od oczekiwań - pocztą elektroniczną, na płycie CD lub w formie wydruku.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Tłumaczy NOT pod numerem: 011308

Cennik

TŁUMACZENIA PISEMNE

Pierwsza grupa językowa – Język angielski i francuski

Tryb zwykły (do 6 stron dziennie): tłumaczenia zwykłe – 25 zł - 30 zł; tłumaczenia specjalistyczne - 35 zł
Tryb przyśpieszony (6-12 stron dziennie) – 42 zł
Tryb ekspresowy (powyżej 12 stron dziennie) – 50 zł

Druga grupa językowa – język hiszpański i włoski

Tryb zwykły (do 6 stron dziennie) – 40 zł
Tryb przyśpieszony (6-12 stron dziennie) – 46 zł
Tryb ekspresowy (powyżej 12 stron dziennie) – 54 zł

Trzecia grupa językowa – język portugalski

Tryb zwykły (do 6 stron dziennie) – 52 zł
Tryb przyśpieszony (6-12 stron dziennie) – 60 zł
Tryb ekspresowy (powyżej 12 stron dziennie) – 68 zł
Dla stałych Klientów oraz przy dużych lub nietypowych zleceniach ceny ustalane są indywidualnie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szczegółową tłumaczeń: 

www.biurotlumaczen24.com

oraz z ofertą nauczania i korepetycji w dziale szkoła oraz na stronie:

www.szkolajezykowa.opole.pl